uslugi

Prawo administracyjne

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, pism i skarg w związku z działalnością organów administracji publicznej a także opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, licencji i koncesji31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl