uslugi

Prawo cywilne

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę

Reprezentowanie w sprawach o zapłatę

Prowadzenie spraw o odzyskanie utraconych nieruchomości, naruszenie prawa własności (w tym eksmisję), nabycie własności przez zasiedzenie, naruszenie posiadania oraz zniesienie współwłasności

Pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

Ochrona dóbr osobistych31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl