uslugi

Prawo karne

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich sprawach o przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz wykroczenia (w tym karnoskarbowe)

Sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji oraz innych pism prawem przewidzianych

Reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl