uslugi

Prawo podatkowe

Pomoc prawna w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, w szczególności regulujących podatek akcyzowy, podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

Sporządzanie opinii prawnych w zakresie przepisów ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego skarbowego

Sporządzanie projektów wystąpień do urzędów celnych i skarbowych, wniosków o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego

Reprezentowanie przed organami podatkowymi i celnymi

Planowanie podatkowe w obszarze finansowania projektów inwestycyjnych31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl