uslugi

Prawo pracy

Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności

Sporządzanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych i porozumień zbiorowych

Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych

Doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców

Reprezentowanie w sprawach odwołań do Sądów Pracy, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl