uslugi

Prawo spółek i działalności gospodarczej

Pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej

Rejestracja spółek/przedsiębiorców we właściwych rejestrach

Doradzanie przy zmianie formy prawnej przedsiębiorców

Przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Reprezentowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów

Przygotowywanie strategii optymalizacji podatkowej

Sporządzanie i opiniowanie strategii/umów z zakresu rynku pieniężnego i walutowego

Reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych

Analiza prawna projektów inwestycyjnych

Pomoc przy restrukturyzacji zadłużenia

Windykacja należności31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl