uslugi

Prawo umów

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Negocjacje kontraktów handlowych

Pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności)

Reprezentowanie w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl