uslugi

Prawo rodzinne

Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, unieważnienie małżeństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich

Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków31-131 Kraków, ul. Karmelicka 29/2    |    telefon: 12 341 48 48    |     e-mail: kancelaria@ttadwokat.pl