Prawo spadkowe | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo spadkowe

Pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego

- Reprezentowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu, umowny lub sądowy dział spadku
- Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia
- Pomoc prawna w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu

Każdy, wcześniej czy później, spotyka się z problemami dotyczącymi dziedziczenia. Nasza kancelaria pomoże Państwu w tych trudnych chwilach i ułatwi przejście przez niezbędne procedury.


Wszystko o spadku

Informacja, że zostali Państwo spadkobiercami to dopiero początek. Trzeba najpierw załatwić określone formalności, aby spadek nabyć lub odrzucić. W trakcie tych czynności mogą się pojawić nieprzewidziane okoliczności, z którymi trudno nieraz samemu sobie poradzić. Nasza kancelaria pomoże przy załatwianiu wszelkich formalności, które są niezbędne przy realizacji prawa do spadku. Będziemy doradzać oraz reprezentować Państwa zarówno podczas notarialnego poświadczenia nabycia spadku, jak i w postępowaniu przed sądem. Poinformujemy Państwa także o obowiązkach podatkowych, jakie wynikają z nabycia spadku.

Dla nas nie jest ważne, czy nabycie spadku wynika z dziedziczenia ustawowego (w przypadku braku testamentu), czy też istnieje testament. Pomożemy w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku jest czynnością, która może ochronić spadkobiercę przed długami, jakie zaciągnął spadkodawca. Każdą sprawą zajmiemy się równie starannie.

W razie potrzeby pomożemy też w tak delikatnej materii, jak unieważnienie testamentu (także tego sporządzonego w formie aktu notarialnego) czy uznanie spadkobiercy za niegodnego.Jak podzielić spadek

Jeśli spadkobierców jest więcej niż jeden, majątek spadkowy należy podzielić. Gdy nie ma uregulowań co do podziału w testamencie, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. W przypadku, gdy spadkobiercy są zgodni w tym, jak podzielić spadek, można, zgodnie z prawem spadkowym, przeprowadzić tzw. umowny dział spadku. Wtedy spadkobiercy przed notariuszem zawierają umowę w sprawie podziału odziedziczonego spadku. Nasza kancelaria doradzi Państwu najlepszy sposób podziału, przygotuje treść umowy oraz zapewni asystę podczas podpisywania umowy.

W przypadku braku zgody spadkobierców, sprawa o podział spadku trafia do sądu. Kancelaria zapewni Państwu całościową pomoc prawną w czasie postępowania o dział spadku. Pomoże przygotować odpowiedni wniosek do sądu, a następnie będzie Was reprezentować podczas procesu.Roszczenia z tytułu spraw spadkowych

Kancelaria zajmuje się także pomocą w uzyskaniu lub wyegzekwowaniu zachowku, zapisu czy polecenia. Instytucja zachowku zabezpiecza interes najbliższej rodziny spadkodawcy w przypadku, gdy nie zostali oni ujęci w testamencie. Po analizie niezbędnych danych zostanie ustalona kwota, jakiej powinni się Państwo domagać od spadkobierców. Przygotujemy także pozew do sądu oraz będziemy przed nim Państwa reprezentować.

Zapis i polecenie są coraz częściej stosowane w testamentach. Rodzi to też coraz więcej problemów z ich egzekwowaniem. Kancelaria pomoże w przejściu prawnych zawiłości podczas postępowania w tych sprawach.Testament – czy warto sporządzić i jak to zrobić prawidłowo

Testament pozwala spadkodawcy rozdysponować własny majątek. Dlatego warto go sporządzić, aby mieć pewność, że posiadany majątek trafi do osób, którym chcemy po śmierci przekazać nasz majątek. Powołanie do dziedziczenia w testamencie ma bowiem pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Ważny testament może sporządzić każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyła 18 lat lub osoba, ktora ukończyła 16 lat i zawarła związek małżeński. Nie może być ona ubezwłasnowolniona, ani działać pod przymusem, groźbą lub pod wpływem błędu.

W naszej kancelarii doradzimy, jak prawidłowo sporządzić dokument, a także pomożemy przy jego spisaniu. Testament spisany własnoręcznie ma bowiem taką samą moc prawną, jak notarialny. Wyjaśnimy też, jak i kiedy można zmienić napisany już testament.

W razie potrzeby wskażemy, jak dodać niezbędne zapisy i polecenia czy wydziedziczyć spadkobiercę.