Prawo lokalowe | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo lokalowe

Usługi prawne z zakresu prawa lokalowego

- Reprezentowanie w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych
- Pomoc prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali
- Doradzanie przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych
- Sporządzanie i analiza projektów umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną
- Obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Źródłem prawa lokalowego jest ustawa o własności lokali. Reguluje zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali, prawa i obowiązki właścicieli, a także zarząd nieruchomością wspólną. Kancelaria adwokacka w Krakowie ma duże doświadczenie w zakresie prawa lokalowego. Świadczymy usługi zarówno dla właścicieli i wynajmujących lokal, jak i dla najemców.


Reprezentowanie w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych

Eksmisja z mieszkania może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Najczęstszą przyczyną pozwu o eksmisję jest niepłacenie za mieszkanie. W zależności od okoliczności osoba uprawniona może wystąpić o rozpoczęcie postępowania eksmisyjnego zgłaszając m.in. pozew o eksmisję, wniosek o opuszczenie mieszkania, pozew o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie opuszczenia mieszkania.

Nasza kancelaria zapozna się z okolicznościami sprawy, zbada, jaka firma rozpoczęcia procedury eksmisyjnej będzie wskazana oraz przygotuje niezbędne dokumenty. Następnie będzie państwa reprezentować w czasie całego postępowania.

Nasi adwokaci będą także reprezentować osoby, przeciw którym toczy się postępowanie eksmisyjne. Podejmiemy działania, które są niezbędne, aby uchronić je przed eksmisją. Rozpoczniemy od próby negocjacji, będziemy też państwa reprezentować je w sądzie.

W kancelarii w Krakowie zajmujemy się także sprawami o zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych. Zgodnie z prawem najemca lokalu ma obowiązek płacenia czynszu wynajmującemu. Spóźnienie lub brak zapłaty sprawia, że wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu. Sąd takie powództwo rozpatruje w postępowaniu uproszczonym. Adwokaci przygotują dla państwa niezbędne pisma i będą reprezentować podczas postępowania.Jak ustanowić odrębną własność lokali

Współwłasność nieruchomości często sprawia spore problemy właścicielom. Jeśli lokale są samodzielne (m.in. są wydzielone trwałymi ścianami i można z nich korzystać nie używając innych lokali), to warto zastanowić się nad ustanowieniem odrębnej własności lokali.

Nasza kancelaria udzieli wszelkiej pomocy prawnej przy powyższej czynności. Sprawdzi, czy lokale spełniają warunki, w tym ich stan prawny, które pozwolą na ich wyodrębnienie. Przedstawi poszczególne etapy tego procesu oraz pomoże przygotować niezbędne dokumenty.Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową

Wspólnotę mieszkaniową można przedstawić jako ogół właścicieli lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynku. Wspólnota powstaje z mocy prawa w momencie, gdy właściciel budynku (np. gmina czy deweloper) sprzeda pierwszy lokal. Trochę inaczej jest w budynkach spółdzielczych – wspólnota powstanie dopiero, gdy podjęta większość właścicieli lokali podejmie taką uchwałę lub ostatnie mieszkanie (lokal użytkowy) przejdzie na własność.

Nasza kancelaria doradza przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych. Adwokaci i radcy prawni wyjaśnią, jak funkcjonuje ta instytucja, jakie są prawa i obowiązki członków. Przedstawią też, a następnie pomogą realizować wszelkie niezbędne procedury, które są istotne do prawidłowego działania wspólnoty.Sporządzanie i analiza projektów umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną

Przy powstaniu wspólnoty mieszkaniowej wyodrębniają się niejako dwa typy nieruchomości: lokalowe i budynkowe. Każda z nich ma swoją własną księgę wieczystą. Nieruchomość budynkowa zwana jest często częścią wspólną. Każdy właściciel lokalu ma w niej swój udział.

W dużych wspólnotach, które mają co najmniej osiem mieszkań, obowiązkowe jest powołanie zarządu. Jego członkami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, wybierane z grona właścicieli lub spoza niego. Inny rozwiązaniem jest powierzenie zarządu osobie fizycznej lub prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Powyższe działania wymagają stosownych umów. Nasza kancelaria adwokacka zajmie się sporządzeniem i analizą takich dokumentów, dzięki czemu będą państwo mieli pewność, że nie zostaną zaskoczeni nieoczekiwanymi wydarzeniami w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną.Obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych często rodzi szereg sporów z lokatorami i właścicielami lokali. Aby zminimalizować występowanie takich sytuacji, warto skorzystać z obsługi prawnej tych instytucji w naszej kancelarii w Krakowie. Zapewni ona fachową analizę wszelkich dokumentów, a także przygotuje najlepsze rozwiązania, dostosowane indywidualnie dla każdej wspólnoty i spółdzielni.