Usługi z zakresu prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych

Usługi z zakresu prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

- Pomoc w zakresie badania i regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym
- Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami
- Sporządzanie i analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz umów przedwstępnych w tym zakresie, jak również umów o ustanowienie/przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego
- Reprezentowanie w konfliktach wynikających z korzystania i zarządu nieruchomością
- Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących uzyskania decyzji niezbędnych dla inwestycji budowlanych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu)
- Dochodzenie roszczeń z tytułu wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Sporządzanie i opiniowanie umów o prace projektowe, roboty budowlane, wykonanie budynków mieszkalnych i użytkowych, zastępstwo inwestycyjne oraz konsorcjum inwestycyjne
- Pomoc prawna dla architektów, wykonawców robót budowlanych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami
- Stała obsługa prawna projektów i podmiotów gospodarczych o charakterze deweloperskim

Z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi nieruchomości spotyka się praktycznie każdy. Przepisy dotyczące tej materii są dość skomplikowane. Zawiłość potęguje fakt, że bardzo często następują zmiany regulacji prawnych. Kancelaria adwokacka w Krakowie proponuje pomoc i prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości. Dzięki wiedzy o funkcjonowaniu rynku nieruchomości, znajomości procesów budowlanych oraz właściwemu postępowaniu przed organami administracji publicznej zapewni całościowe, a jednocześnie indywidualne podejście do każdej sprawy.


Księgi wieczyste i stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości jest niezwykle istotny, ponieważ nieruchomość z nieuregulowanym stanem prawnym jest wykluczona z obrotu handlowego, a także istnieją wtedy problemy z inwestycjami na niej, z ewentualnymi kredytami oraz dopłatami z Unii Europejskiej (w przypadków ziemi rolnej). Aby uregulować stan prawny należy sprawić, aby zgodne były stan prawny faktyczny, stan ewidencyjny i stan prawny ujawniony.

Kancelaria zbada też księgi wieczyste nieruchomości, a jeśli takowych nie ma, może reprezentować klienta przy ich założeniu oraz wszystkich innych postępowaniach wieczystoksięgowych.Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami obejmuje zasady dotyczące m.in. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, scalania i podziału nieruchomości, wywłaszczania, pierwokupu czy wyceny nieruchomości. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami, które wynikają z zakresu działania ustawy, a wśród nich zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczenie i wiele innych.Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, ustanawianie i przenoszenie ograniczonych praw rzeczowych

Kupno, zamiana czy sprzedaż nieruchomości, także tej w użytkowaniu wieczystym wymaga formy aktu notarialne. Jednak aby przyspieszyć niezbędne czynności, nasza kancelaria przygotuje umowy dotyczące tych czynności. Sprawdzimy i przeanalizujemy także umowy, które państwo zamierzacie zawrzeć. Dotyczy to także umów przedwstępnych oraz umów, które ustanawiają lub przenoszą ograniczone prawa rzeczowe takie jak służebność czy hipoteka.Reprezentowanie w konfliktach wynikających z korzystania i zarządu nieruchomością

Korzystanie z części wspólnych nieruchomości niekiedy może okazać się kłopotliwe i doprowadzać do konfliktów między współwłaścicielami. Pewnym rozwiązaniem może być umowa regulująca zasady korzystania. Prawnicy z naszej kancelarii zapewnią profesjonalne doradztwo i reprezentowanie w takich sporach.

Oferujemy nasze usługi także w przypadkach konfliktów z zarządcami nieruchomości. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej we wspólnotach mieszkaniowych, gdy zarząd nieruchomością nie jest wykonywany w sposób należyty.Jak uzyskać pozwolenie na budowę i inne, niezbędne decyzje

Nie zawsze proces otrzymywania pozwolenia na budowę jest prosty, zwłaszcza gdy w grę wchodzi duża inwestycja deweloperska czy przemysłowa. Bardzo często należy też uzyskać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a na końcu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kancelaria adwokacka może skutecznie pomóc w uzyskaniu niezbędnych decyzji, reprezentując państwa w postępowaniach administracyjnych i sądowych.Dochodzenie roszczeń z tytułu wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardzo często zapomina się, że istnieje taki dokument, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Każda jego zmiana lub uchwalenie nowego może wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z posiadanej nieruchomości. Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu roszczeń, gdy zajdzie taka sytuacja.Dobra umowa podstawą inwestycji

Nasza kancelaria oferuje sporządzanie i opiniowanie umów o prace projektowe, roboty budowlane, wykonanie budynków mieszkalnych i użytkowych, zastępstwo inwestycyjne oraz konsorcjum inwestycyjne. Wykorzystujemy nasze duże doświadczenie w tym zakresie, dając państwu pewność, że wasze interesy będą dobrze zabezpieczone.Pomoc prawna dla architektów, wykonawców robót budowlanych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami

Każdy, kto stykał się choć pobieżnie z tematyką nieruchomości wie, jak skomplikowana to materia. Dlatego kancelaria proponuje pomoc prawną dla osób, które zawodowo mają styczność z nieruchomościami w różnym wymiarze. Pomagamy nie tylko w sprawach odpowiedzialności cywilnej, ale też doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności zawodowej, łącznie z prawem autorskim.Stała obsługa prawna projektów i podmiotów gospodarczych o charakterze deweloperskim

Zespół prawników z krakowskiej kancelarii zapewnia pełną obsługę prawną projektów i firm o charakterze deweloperskim. Znajomość niuansów prawa nieruchomości, prawa budowlanego i wielu innych niezbędnych dziedzin prawa daje gwarancję wyjątkowej profesjonalności i skuteczności.