Prawo podatkowe | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo podatkowe

Usługi z zakresu prawa podatkowego

Pomoc prawna w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, w szczególności regulujących podatek akcyzowy, podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
Sporządzanie opinii prawnych w zakresie przepisów ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego skarbowego
Sporządzanie projektów wystąpień do urzędów celnych i skarbowych, wniosków o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego
Reprezentowanie przed organami podatkowymi i celnymi
Planowanie podatkowe w obszarze finansowania projektów inwestycyjnych

Prawo podatkowe obejmuje przepisy regulujące zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Określa także obowiązki podatników, płatników i inkasentów podatków. Podatki są pobierane nie tylko przez państwo, ale także jednostki samorządu terytorialnego, dlatego często określa się je jako pieniężną daninę publiczną. Podatki są świadczeniem obowiązkowym.

Uregulowania podatkowe nie należą do przejrzystych. Bardzo często zdarza się, że organy podatkowe wydają różne rozstrzygnięcia dotyczące takich samych spraw. To sprawia, że podatnicy są zagubieni i mają mnóstwo wątpliwości.

Kancelaria adwokacka w Krakowie proponuje szeroko rozumianą pomoc prawną w zakresie prawa podatkowego.


Pomoc prawna w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, w szczególności regulujących podatek akcyzowy, podatek VAT, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

Przepisy podatkowe regulujące podatki dochodowe, podatek VAT i akcyzowy są bardzo skomplikowane. Podatnicy często zmagają się z problemem, jak rozumieć poszczególne kwestie, zapisane w ustawach i innych aktach prawnych. Dla wielu osób jest to wiedza bardzo hermetyczna, a przecież niewłaściwe zrozumienie przepisu czy jego zła interpretacja może skutkować bardzo przykrymi dla podatnika konsekwencjami. Dlatego tak ważne jest dobre i prawidłowe rozumienie poszczególnych przepisów.

Kancelaria adwokacka ma duże doświadczenie w zakresie interpretacji przepisów podatkowych. Specjaliści od prawa podatkowego postarają się w prosty sposób wytłumaczyć zawiłości ustaw i rozporządzeń, dzięki czemu mogą uchronić podatnika (zarówno osoby prawne, jak i fizyczne) od następstw wadliwie zinterpretowanych przepisów.Sporządzanie opinii prawnych w zakresie przepisów ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego skarbowego

W postępowaniu podatkowym niezbędna nieraz okazuje się opinia prawna. Pozwala ona wyjaśnić problemy prawne, występujące w danej sprawie. Może ona obejmować procedury podatkowe, sprawy związane z odpowiedzialnością karną skarbową, postępowanie egzekucyjne i inne. Opinie prawne mogą w istotny sposób zmienić przebieg postępowania. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy przepisy dotyczące podatków zmieniają się stosunkowo często.

Kancelaria adwokacka sporządzi niezbędne opinie prawne, które obejmują materię zawartą w ordynacji podatkowej i kodeksie karnym skarbowym.Sporządzanie projektów wystąpień do urzędów celnych i skarbowych, wniosków o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego

Bardzo często poszczególne przepisy budzą duże wątpliwości u podatników, którzy nie wiedzą, jak mają je rozumieć i stosować w zaistniałej sytuacji. Wówczas można się zwrócić do odpowiednich organów o interpretację prawa podatkowego w danym przypadku.

Nasza kancelaria oferuje przygotowanie wniosków o interpretację indywidualną przepisów podatkowych. Wniosek bowiem powinien być bardzo staranne przygotowany, ponieważ nawet niewielki błąd w opisie stanu faktycznego może skutkować tym, że interpretacja nie zostanie wzięta pod uwagę w postępowaniu przed urzędem.

Oprócz wniosków kancelaria adwokacka może sporządzić projekty wystąpień do urzędów celnych i skarbowychReprezentowanie przed organami podatkowymi i celnymi

Kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia pełne wsparcie i reprezentowanie swoich klientów w czasie postępowań przed organami podatkowymi i celnymi. Szczegółowa analiza okoliczności i dowodów w sprawie pozwala ocenić, jaka jest szansa na zakończenie sprawy zgodnie z życzeniem klienta. Nasi prawnicy przygotują także wszelkie pisma procesowe, niezbędne w trakcie postępowania oraz pomogą przygotować i złożą niezbędne wnioski dowodowe.Planowanie podatkowe w obszarze finansowania projektów inwestycyjnych

Zmniejszanie obciążeń podatkowych jest szczególnie ważne w obszarze działalności inwestycyjnej. Już na etapie planowania projektu inwestycyjnego warto zastanowić się nad optymalizacją obciążeń podatkowych. Świadome zarządzanie podatkami pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanego kapitału.

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia skuteczne, a jednocześnie zgodne z obowiązującym prawem planowanie podatkowe. Dzięki temu mogą zostać zmniejszone obciążenia podatkowe, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i nie narażaniu klienta na ryzyko odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej.