Prawo spółek i działalności gospodarczej | Kancelaria T&T w Krakowie

Prawo spółek i działalności gospodarczej

Usługi prawne z zakresu prawa spółek i działalności gospodarczej

- Pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej
- Rejestracja spółek/przedsiębiorców we właściwych rejestrach
- Doradzanie przy zmianie formy prawnej przedsiębiorców
- Przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej
- Reprezentowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów
- Przygotowywanie strategii optymalizacji podatkowej
- Sporządzanie i opiniowanie strategii/umów z zakresu rynku pieniężnego i walutowego
- Reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych
- Analiza prawna projektów inwestycyjnych
- Pomoc przy restrukturyzacji zadłużenia
- Windykacja należności

Prawo dotyczące szeroko działalności gospodarczej jest wyjątkowo skomplikowane i na dodatek często się zmienia. Dlatego nasza kancelaria prawna w Krakowie ma w swojej ofercie bardzo bogatą gamę różnych usług, które nie tylko pozwolą państwu rozpocząć działalność biznesową w różnej formie, ale też przeprowadzą przez meandry przepisów oraz zapewnią skuteczną pomoc w czasie działalności. Nasze usługi skierowane są także do innych podmiotów, np. fundacji czy spółdzielni, które mogą także prowadzić działalność gospodarczą.


Początek biznesu, czyli formalności i rejestracje

Pomysł na biznes to dopiero początek. Szybko pojawiają się wątpliwości, w jakiej formie prowadzić firmę oraz jak przejść niezbędne formalności. W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w trzech grupach form – jako osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. Nasi prawnicy doradzą, jaka forma działalności będzie dla państwa najlepsza. Przeprowadzą przez procedurę zakładania spółek (umowy, statuty). Pomogą też przy zakładaniu fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni.

Wskażą też, który rejestr jest właściwy do rejestracji określonej formy działalności.Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy

W czasie istnienia firmy dość często wybrana na początku forma prawna przedsiębiorcy staje się nieprzystająca do potrzeb. Nasi prawnicy doradzą, która forma będzie najlepiej dopasowana do aktualnych wymogów i udzielą pomocy przy niezbędnych zmianach.Obrady organów statutowych spółek

Zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej są istotne dla działalności spółek. Na takie spotkania należy przygotować niezbędne dokumenty, które będą omawiane i uchwalane. Nasza kancelaria, prowadząc sprawy państwa spółek, przygotuje niezbędną dokumentację, a w szczególności projekty uchwał, które muszą mieć odpowiednią formę, a następnie być przyjęte w określonej procedurze.Reprezentowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnej możliwości wzruszenia uchwały podjętej przez organ spółki. Można to zrobić jedynie przez zaskarżenie jej do sądu. Kancelaria adwokacka proponuje reprezentowanie spółki w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów. Dzięki temu mają państwo pewność, że zostaną zachowane wszelkie terminy i formalności.Przygotowywanie strategii optymalizacji podatkowej

Nie zawsze działalność gospodarcza przynosi zadowalające zyski. Warto się wtedy zastanowić nad wprowadzeniem strategii optymalizacji podatkowej, której zadaniem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych i kosztów księgowych. Nasi prawnicy przygotują dla państwa długofalową strategię, która będzie oparta wyłącznie o działania legalne.Strategie i umowy z zakresu rynku pieniężnego i walutowego

Prawnicy z krakowskiej kancelarii adwokackiej sporządzą dla państwa firm strategie i umowy dotyczące rynków pieniężnych i walutowych. Wydadzą też opinię o już istniejących takich dokumentach i zaproponują ewentualne korekty. Takie działania pozwolą lepiej i skuteczniej się rozwijać państwa firmie.Reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne wymagają szczególnej uwagi i staranności zarówno na etapie procedury przetargowej, jak i późniejszego wykonania zamówienia. Dlatego nasza kancelaria proponuje państwu reprezentowanie w takich postępowaniach. Da to pewność poprawności składanych dokumentów oraz zachowania wszelkich terminów.Analiza prawna projektów inwestycyjnych

Dobry projekt inwestycyjny może stać się bodźcem do skutecznego rozwoju firmy. Jednak im bardziej skomplikowany i długofalowy jest projekt, tym łatwiej popełnić w nim błędy. Nasza kancelaria przeanalizuje każdy element projektu pod względem prawnym oraz wskaże obszary ewentualnego ryzyka. Sprawdzi, czy nie ma rozbieżności między projektem a obowiązującym aktualnie prawem. Jest to szczególnie ważne, bo przepisy prawne zmieniają się stosunkowo szybko.Pomoc przy restrukturyzacji zadłużenia i windykacji należności

W przypadku działalności gospodarczej zdarza się nierzadko, że występują problemy ze spłatą zadłużenia. Prawnicy z naszej kancelarii wskażą państwu sposoby, w jaki sposób można zrestrukturyzować dług, przygotują najlepszą opcję oraz pomogą przy negocjacjach z dłużnikami.

Nasza kancelaria prawna przygotowana jest też do pomocy przy windykacji należności. Oprócz tradycyjnej windykacji sądowo-egzekucyjnej proponujemy też inne możliwości, np. windykację polubowną.