Prawo rodzinne | Kancelaria Adwokacka T&T w Krakowie

Prawo rodzinne

Usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego

- Reprezentowanie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, unieważnienie małżeństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawach z zakresu opieki i kurateli
- Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich
- Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego, która zajmuje się stosunkami prawnymi w rodzinie. Reguluje nie tylko prawne stosunki majątkowe i niemajątkowe, ale także funkcjonowanie wewnętrzne rodziny oraz stosunki z osobami trzecimi. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są zwykle dość skomplikowane, a ponieważ dotyczą wrażliwych sfer, wymagają szczególnego podejścia. Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia profesjonalne i kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego. Adwokaci do każdej sprawy podchodzą nie tylko indywidualnie, ale i z wielką wrażliwością, otaczając klienta niezbędną opieką. Korzystając z naszych usług nie musicie państwo pamiętać o terminach i formalnościach, a jednocześnie będziecie na bieżąco informowani o wszystkich postępach sprawy.


Kiedy konieczny jest rozwód

Większość spraw z zakresu prawa rodzinnego to sprawy o rozwód, separację i alimenty. Są one trudne, mocno stresujące dla uczestników postępowania. Nasi adwokaci rozwodowi dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wesprą państwa w tym trudnym czasie. Pomogą przygotować pozew rozwodowy lub o separację, a następnie będą reprezentować podczas całego postępowania.

Przy rozwodzie czy separacji ważne jest też uregulowanie stosunków dotyczących dzieci. To nie tylko ustalenie wysokości alimentów, ale także ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi. Adwokat rozwodowy dokładnie przeanalizuje wszystkie fakty i przesłanki, a następnie zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.

Podczas całego postępowania adwokaci rozwodowi będą czuwać nad tym, aby zminimalizować skutki i koszty rozwodu. Doradzą też, czy konieczny jest rozwód, czy też wystarczy separacja.

W naszej kancelarii służymy pomocą, gdy konieczne jest unieważnienie małżeństwa. Można tego dokonać jedynie sądownie i trzeba wykazać, że występują przyczyny unieważnienia.

Kancelaria adwokacka kompleksowo zajmie się też sprawami o alimenty. Nie tylko przygotuje pozew o alimenty oraz listę niezbędnych dowodów, ale także będzie klienta reprezentować w sądzie i przygotuje go do wystąpienia przed sądem.Ustalenie ojcostwa i problemy z opieką

Zgodnie z prawem polskim za matkę uznaje się kobietę, która dziecko urodziła. Ojciec nie został tak jednoznacznie zdefiniowany. Wg przepisów, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego ustania, za ojca uznaje się męża matki. W praktyce nie jest to takie proste. Poza tym są dzieci urodzone poza małżeństwem. Co zrobić, aby ustalić, kto jest ojcem dziecka, a kto nie. Niekiedy wystarczy zwykłe oświadczenie woli przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a nieraz konieczne jest postępowanie sądowe. Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie doradzi, kto może wystąpić z pozwem o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, wyjaśni, jak wygląda postępowanie w takiej sprawie, pomoże przygotować pozew. Adwokat przeprowadzi państwa przez całą procedurę i będzie reprezentował podczas całego postępowania.

Kancelaria zajmuje się też sprawami z zakresu opieki i kurateli. Choć zapewnienie należytej opieki dziecku jest zadaniem rodziców, nieraz zdarza się, że opieka sprawowana jest w sposób niewłaściwy. Adwokaci z krakowskiej kancelarii przygotują pisma dla sądu, w których określą faktyczne potrzeby dziecka oraz okoliczności powstania zaniedbań. W razie potrzeby mogą też wnioskować o kuratelę lub czasowe odebranie praw rodzicielskich.Małżeńska umowa majątkowa

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje małżeńska wspólność majątkowa. Jednak niekiedy zawierana jest tzw. intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska. Intercyza musi być zawarta w formie notarialnej. Zanim jednak udacie się do notariusza, warto skorzystać z usług adwokata. Nasza kancelaria adwokacka wyjaśni państwu, czym jest taka umowa, kiedy powinna zostać zawarta, a następnie pomoże przygotować projekt umowy i podpowie najlepsze dla państwa rozwiązania.Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków

Kancelaria adwokacka w Krakowie zapewni profesjonalną pomoc prawną w przypadku problemów z zadłużeniem. Są przypadki, gdy wierzyciel może przeprowadzić egzekucję nie tylko z majątku dłużnika, ale też z majątku wspólnego małżonków i to w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka.

Nasi adwokaci sprawdzą przede wszystkim, czy w tytule egzekucyjnym jest klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika i zapewnią pomoc prawną w tej trudnej sytuacji.